Suomi harrastaa -kampanja 27.8–31.10.2021

23.8.2021


Koronarajoituksia purettaessa ja yhteiskunnan hiljalleen avautuessa kohti normaalitilannetta haasteena on, miten saadaan ihmiset jälleen aktivoitua ja miten päästään takaisin tasapainoiseen arkeen. Kampanjan tarkoituksena on lisätä turvallisuuden tunnetta pitkään tauolla olleita harrastuksia ja muita hyvinvointia lisääviä kodin ulkopuolella tapahtuvia aktiviteetteja kohtaan.

27.8–31.10.2021 toteutettava valtakunnallinen kampanja kannustaa ihmisiä liikkumiseen, harrastamiseen ja aktiivisuuteen eri elämänalueilla sekä palaamaan hyvinvointia tukevaan arkeen terveysturvallisuusohjeistukset ja suositukset huomioiden. Kampanja kokoaa yhteen tapahtumia ja alueellisia kampanjoita läpi Suomen.

Miten mukaan?

Suomi toimii on kattokonsepti, johon voit liittyä mukaan, jos haluat esimerkiksi:

• tukea henkistä kriisinkestävyyttä poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen
• vahvistaa luottamusta, lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen
• tarjota luotettavaa tietoa ja työkaluja kriisin aiheuttamien tunteiden ja epävarmuuden käsittelyyn
• osoittaa yhteisen tekemisen ja auttamisen merkitystä sekä antaa sille arvostusta

Mukana hankkeessa on valtakunnallisesti useita järjestöjä ja muita yhteiskunnan toimijoita. Lisäksi teemme alueellista yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Mukaan mahtuu vielä!

Yhteystiedot:

Suomi toimii -viestintäkokonaisuudesta vastaa valtioneuvoston kanslian strategisen viestinnän tiimi:

• Viestintäpäällikkö Päivi Tampere, p. 0295160911
• Viestinnän erityisasiantuntija Johanna Kaprio-Papageorgiou, p. 0295160140
• Viestintäasiantuntija Alma Snellman, p. 0295160127
• Viestintäasiantuntija Jenny Thuneberg, p. 0295160140
• Viestintäasiantuntija Tiina Varhee, p. 0295160710

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@vnk.fi.

Valtakunnallinen valtioneuvoston, alueiden, järjestöjen ja harrastusseurojen toteuttama kampanja on osa Valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi toimii -kokonaisuutta, joka tukee ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa ja jaksamista kriisitilanteessa. Kampanjan organisoinnista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtioneuvoston kanslia.
Lisätiedot: SuomiToimii@vnk.fi

#Suomiharrastaa
#yhdessä
#FinlandFixarDet
#tillsammans
#together