Keski-Suomen Liikunta koordinoi maakunnallista liikunnan ja urheilun strategiatyötä

26.1.2012

Johanna Manninen
Johanna Manninen

Keski-Suomen Liikunta on toteuttamassa Keski-Suomen liikunnan ja urheilun strategiatyötä ajalla 1.6.2011-31.5.2012. Strategiatyön hankekoordinaattorina toimii LiTM Johanna Manninen.

Strategian päätavoitteet:
- Edistää keskisuomalaisten hyvinvointia liikunnan ennaltaehkäisevillä vaikutuksilla
- Liikunnan aseman määrätietoinen kehittäminen ja arvostuksen nostaminen
- Alueellisten liikunnan toimintamuotojen ja verkostojen tukeminen
- Alueellisten liikuntapalveluiden ja olosuhteiden kehittäminen
- Strategia tuottaa kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia

Strategian yhtenä kulmakivenä on ajatus liikunnasta, urheilusta ja kansalaistoiminnasta ihmisen koko elämänkulussa. Tämä ajatus on jalostunut eteenpäin ja saanut konkreettisemman muodon erilaisissa poluissa, joita ovat esimerkiksi liikkujan, liikkumattoman, urheilijan, valmentajan ja seurajohtajan polku. Polut eriytyvät iän myötä, mutta ne myös risteilevät, katkeilevat, syntyvät uudelleen, ovat päällekkäisiä.

Strategia tarkastelee koko keskisuomalaisen väestön liikkumista erityyppisten elämäntilanteiden ja liikkumistottumuksien omaavien yksilöiden näkökulmasta. Silloin tarkastellaan esimerkiksi liikkumisen sisällyttämisestä eri sosiaalisiin ja institutionaalisiin rakenteisiin.

Strategiatyössä hyödynnetään jo olemassa olevaa tutkimustietoa sekä viime vuosina tuotettuja suosituksia liikunnan alueella . Samoin strategiatyössä tehdään tiivistä yhteistyötä myös Suomen Liikunnan ja Urheilun asiantuntijoiden kanssa, josta saadaan sisältöä esimerkiksi urheilijan ja valmentajan polkujen aukaisemiseksi. Myös Kilpa- ja Huippu-urheilun Tutkimuskeskuksen (KIHU) sekä Keski-Suomen Liikunnan asiantuntijat ovat strategiatyön käytössä.

Strategiassa aihetta avataan useiden asiantuntijahaastattelujen avulla.  Hankkeen aikana haastatellaan myös muita liikuntatottumuksiin vaikuttavia tahoja kuten kuntien viranhaltijoita, kaupallisia liikuntapalvelutuottajia, seuratoimijoita sekä tutkijoita. Tavoitteena on ottaa kantaa siihen, tukevatko nykyiset rakenteet ja toimintatavat – siis vaikkapa lähipiiri, koulu, seura – eri polkuja parhaalla mahdollisella tavalla. Havaintojen perusteella pyritään tekemään suosituksia polun kulun sulavoittamiseksi.

Hankkeen toteutukseen osallistuvat tahot:
- Keski-Suomen Liikunta (KesLi)
- Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES)
- Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU)
- Jyväskylän Yliopisto, Liikunnan ja terveystieteiden laitos

Lisätietoa: Johanna Manninen, johanna.manninen(at)kesli.fi