Ehdollepanotoimikunta pyytää esityksiä KesLin hallituksen jäseniksi vuodelle 2015

22.10.2014

Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenjärjestöille

Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenjärjestöt voivat tehdä esityksiä vuoden 2015 hallitukseen erovuoroisten tilalle. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jäsenten yhtäjaksoinen luottamuskausi voi kestää enintään kolme (3) toimikautta.


Varsinaisista jäsenistä erovuoroisia ovat: 
Hagman Petri vpj. (4v.)  
Mäki Tapio  (4v.)  
Salminen Anne (6v.)  
Jämsen Sanna  (2v.)  
    
Varajäsenistä erovuoroisia ovat:
Sahindal Anna-Leena (4v.)
Sivill Mari  (4v.)
Kanninen Timo (2v.)

Tämän lisäksi hallituksesta jäävät kesken kauden pois puheenjohtaja Hannu Javanainen (1v.) sairastumisen johdosta sekä Minna Koivisto (1v.) ja Ari Matinlassi (1v.) Etelä-Suomeen muuton johdosta.


Ehdollepanotoimikunta ottaa huomioon valintaprosessissa seuraavia kriteerejä:
- tasa-arvo, alueellisuus, ikä, lajiryhmä, yleisseura/erikoisseura, osaamisalue

Jäsenjärjestöt voivat tehdä esityksiä hallituksen jäsenistä ehdollepanotoimikunnalle Keski-Suomen Liikunnan toimistolle pe 07.11. mennessä osoitteeseen Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä  tai sähköpostitse osoitteeseen petri.lehtoranta(at)kesli.fi

Keski-Suomen Liikunta ry:n syyskokous on 11.12. Jyväskylässä.

 

Ehdollepanotoimikunta
Petri Hagman (pj.)
Heikki Mäkinen
Esa Kaihlajärvi
Tarja Rasimus-Järvinen
Petri Lehtoranta (siht.)