Kuntoliikuntaliitolta tutkimus aikuisliikunnasta seuroissa

26.10.2011


Mitä kuuluu seurojen aikuisten liikunnalle?

Kansallisen Liikuntatutkimuksen mukaan yli 450 000 aikuista liikkuu seuroissa säännöllisesti (SLU ja Kunto 2010). Mitä seuroissa tapahtuu illasta toiseen ympäri Suomea? Tietoa kartoitettiin uudella seurakyselyllä, jonka toteutti Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen ja SLU-alueiden kanssa vuoden 2011 alussa. Liikuttavat urheiluseurat -raportti on valmistunut.  

Säännöllistä toimintaa jäsenille

Seurakyselyyn vastasi 884 seuraa, jotka edustivat 33 eri järjestöä. Tietoa kerättiin erityisesti aikuisille tarjottavan liikunnan määrästä ja sen sisällöstä sekä kehittämistarpeista. Kyselyn perusteella urheiluseurat liikuttavat aktiivisesti myös aikuisia. Toimintaa järjestetään aikuisille entistä enemmän ympärivuotisesti ja kohderyhmänä on pääasiassa oma jäsenistö. 

Kilpailua ja monipuolisuutta

Millaista toimintaa seurat oikein järjestävät? Selkeänä linjana seurojen toiminnassa on oman lajitoiminnan järjestäminen muodossa tai toisessa: ensisijaisesti seurat järjestävät lajin säännöllistä kuntoliikuntatoimintaa sekä kilpailuun perustuvaa toimintaa. 

Kehittäminen kiinnostaa

Seuratoimijat ovat positiivisen kiinnostuneita aikuisten liikunnan kehitystyöstä. Jo yli puolella seuroista aikuisten toiminta on kirjattu seuran suunnitelmiin, mutta vain neljänneksellä on nimetty aikuisten liikunnan vastuuhenkilö.

Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä

Liikunnan merkitys terveyden edistäjänä on kasvanut jatkuvasti. Seuratoiminta on perinteisesti keskittynyt lasten ja nuorten urheiluun – ja näin tulee olla jatkossakin! Urheiluseuroilla on kuitenkin suuri haaste ja mahdollisuus aikuisväestön liikuttajana jos toiminta osataan oikealla tavalla järjestää.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan: www.kunto.fi/urheiluseuroihin. Internet-sivuilta käyttöön saa myös kyselyn tulosten esittelydiat (ppt) sekä tiivistelmän.