JyväsRiihi ry käynnistää haun kylien pienille investointihankkeille

7.1.2013

JyväsRiihi ry käynnistää alahankkeiden haun kylien pienille investointihankkeille. Hakuaika päättyy 15.3.2013 klo 16.15 mennessä.

JyväsRiihen koordinointihankkeella halutaan edistää maaseutualueen yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen käytön, energiatehokkuuden tehostamista ja turvallisuutta. Alahankkeet voivat sisältää mm. kylätalojen energiantehokkuutta, kylän yhteisten tilaisuuksien ja tapaamisten järjestämisessä ja turvallisuuden parantamisessa tarvittavien laitteiden hankkimista sekä kylän harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä kalusto-, kone- tai laitehankintoja, rakennelmia ja/tai pieniä rakentamistoimenpiteitä.
 
Alahankkeet voivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone-, laite-, kalustohankintoja ja/tai pieniä rakentamis-, kunnostus- ja korjaustöitä.
Hankehakijoina voivat olla rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, jotka toimivat JyväsRiihen toiminta-alueella Laukaassa, Muuramessa, Uuraisilla tai Jyväskylän maaseutualueilla (pois lukien Korpilahden alue)
 
Tukea voi hakea irtaimistohankintoihin sekä pieniin rakentamis- ja kunnostamistoimenpiteisiin. Pienellä irtaimistolla tarkoitetaan tässä tapauksessa yksittäistä konetta, laitetta kalustoa tai muuta välinettä jonka käyttöikä on vähintään viisi vuotta viimeisen maksatuserän jälkeen. Rakentamiseen liittyen tuettavaa toimintaa on asukkaiden yhteisessä käytössä olevien tilojen(rakennukset, rakennelmat tms) tai alueiden (uimarannat, leikkipaikat, harrastuspaikat, latureitit tms) pienet kunnostukset. Edellytyksenä vuokramaalla sijaitsevan kohteen kunnostukselle on 10 vuoden rekisteröity käyttöoikeus- tai vuokrasopimus.
Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:
§ harrastusmahdollisuuksia  ja yhteisöjen toimintaa parantavat kalusto-, kone- ja laitehankinnat
§ asukkaiden yhteisessä käytössä olevien rakennusten tai rakennelmien pienimuotoiset kunnostustoimet, joilla lisätään tilojen käytettävyyttä
§ yhteisissä tilaisuuksissa tarvittavien koneiden, laitteiden tai kaluston hankinta
§ asukkaiden yhteisessä käytössä olevien alueiden pienimuotoiset kunnostustoimet (esim. uimarannat, leikkipaikat, parkour- tai skeittipaikat, latureitit jne.)
§ uusiutuviin energiamuotoihin siirtymiseen liittyvät kone- tai laitehankinnat
§ turvallisuutta parantavat kone- ja laitehankinnat
Alahankkeissa ei tueta:
§ kestoiältään alle viiden vuoden laite- tai kalustohankintoja
§ korvausinvestointeja; laite korvattaisiin vastaavalla uudella
§ toteutusajaltaan epärealistisia investointeja (rakentaminen)
§ rajattua käyttäjäryhmää hyödyttäviä investointeja
 
Alahankkeiden kustannusarvio voi olla 1000 – 9000 euroa. NUOTTA -koordinointihankkeen alahankkeille myönnetään tukea enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 
Tarkempi hakuohje ja valintakriteerit sekä linkit hakulomakkeisiin löytyy osoitteessa