Lasten ja nuorten valmentajaksi liikunnanohjauksen perustutkinnolta Vierumäeltä, haku käynnissä

3.2.2012

UUSI pilottikoulutus, joka käynnistyy elokuussa 2012

Toimitko lasten ja nuorten valmentajana? 
Haaveiletko valmentajan ammatista lasten ja nuorten parissa? 
Oletko kiinnostunut joustavasta tavasta opiskella valmentamisen ohessa?

Suomen Urheiluopisto käynnistää uudenlaisen lasten ja nuorten valmentajakoulutuksen tiiviissä yhteistyössä urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa.

Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa valmennukseen suuntautuneen liikunnanohjauksen perustutkinnon (liikuntaneuvoja) monimuotokoulutuksena.
Tutkinnon suorittanut on kelpoinen hakeutumaan Suomen Urheiluopiston
järjestämälle valmentajan ammattitutkinnolle (VAT).

Koulutuksesta vastaavat Vierumäen osaava henkilöstö ja kehittymisen tukena toimivat kokeneet valmentajat, seuramentorit.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vähintään 18 vuotta täyttäneille lasten ja nuorten valmennustoiminnassa mukanaoleville ohjaajille ja valmentajille.

Koulutus soveltuu niin yksilö- kuin joukkuelajien valmentajille.Oma urheilu-ura, aktiivisuus urheiluseuratoiminnassa sekä suoritetut valmentajakoulutukset katsotaan eduksi.

 

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on kouluttaa lasten ja nuorten valmennuksen asiantuntijoita urheiluseuroihin.
Koulutus tarjoaa työkaluja lasten ja nuorten valmentajana toimimiseen ja urheiluseuran valmennustoiminnan kehittämiseen sekä verkostoitumiseen alan muiden
toimijoiden kanssa.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

• lasten ja nuorten valmentaminen urheiluseurassa

• valmennuksen kokonaisvaltainen kehittäminen

• lapsen kehitysvaiheet ja oppiminen sekä urheilijan ura

 • vanhempien ja seuratoimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa toimiminen


Koulutuksen toteutus

Kahden vuoden mittainen koulutus on monimuoto-opiskelua:

lähiopiskelua, etäopintoja ja työssäoppimista. Neljän päivän mittaisia lähiopintojaksoja Vierumäellä on vuosittain kymmenen.

Koulutus sisältää myös kansainvälisen jakson. Opiskelu alkaa elokuussa 2012 ja päättyy toukokuussa 2014.

Lähiopiskelu ja etäopiskelu suunnitellaan omaa valmennustoimintaa

kehittäväksi ja tukevaksi prosessiksi, joka toteutetaan joustavasti valmennustyön ohessa.
 
Opiskelijalla tulee olla koulutuksen aikana oma valmennettava tai oma valmennusryhmä.

Työssäoppiminen ja tutkintoon liittyvät näytöt suunnitellaan yhteistyössä kunkin opiskelijan urheiluseuran kanssa ja ne ovat keskeisesti sidoksissa oman valmennustyön kehittämiseen.

Koulutus on maksutonta ja se sisältää majoituksen kahden hengen huoneissa sekä ateriat lähiopiskelupäivinä.


Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan erillishakuna suoraan oppilaitokseen.

Haku päättyy 27.4.2012

Hakukorttien pohjalta tehtävän esivalinnan perusteella hakijat kutsutaan henkilökohtaisella

kirjeellä valintakokeeseen, joka pidetään Vierumäellä 7-9.5.2012. Tarkempia tietoja valintakokeen sisällöstä ja maksuista annetaan kutsukirjeessä.

Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa valintakokeiden perusteella.

Lopullisessa opiskelijavalinnassa painottuvat koulutodistusten ja valintakokeen ohella hakijan toiminta lasten ja nuorten valmennustehtävissä sekä aktiivisuus seuratoiminnassa.

Hakulomakkeen voit tulostaa hakuaikana nettisivuiltamme

www.vierumaki.fi/lpt.
 

Lisätietoja

Opintosihteeri

ulla.stenberg@vierumaki.fi

p. 03-8424 1022

Liikunnanopettaja

marko.vaisanen@vierumaki.fi

p. 0400-957 367

Suomen Urheiluopisto

Kaskelantie 10

19120 Vierumäki

p. 03-842 411/vaihde

www.vierumaki.fi
 

Lähijaksot 2012-2013

1. jakso 21.-24.8.2012

2. jakso 18.-21.9.2012

3. jakso 16.-19.10.2012

4. jakso 13.-16.11.2012

5. jakso 11.-14.12.2012

6. jakso 8.-11.1.2013

7. jakso 5.-8.2.2013

8. jakso 5.-8.3.2013

9. jakso 2.-5.4.2013

10. jakso 14.-17.5.2013