KKI- tukea Keski-Suomeen

20.6.2012

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 12 terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen. Tukea saivat Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, Jyväskylän Kuurojen Yhdistys ry, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kivijärven kunnan vapaa-aikatoimi, Laukaan Yrittäjät ry, Lylmi ry, Mama Africa Jkl ry, Mielenterveysyhdistys Kello ry, Muuramen Yrittäjät, Suinulan kyläyhdistys ry, Vaajakosken Suvanto ry ja Äänekosken Yrittäjät ry.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluille myönnettiin 20 000€ tuki Jyväskylän työikäisten liikunnallisesti passiivisen väestön aktivoimiseen. Jyväskylän Kuurojen yhdistys ry sai 800€ tuen viittomakielisten kuntosaliryhmätoimintaan. Keski-Suomen sairaanhoitopiirille myönnettiin 800€ säännölliseen liikuntatoimintaan mielenterveyskuntoutujille Hankasalmella. 

Kivijärven kunnan vapaa-aikatoimi sai 800€ tuen vähän liikkuvien eläkeläisten ja yli 40-v työttömien liikuntaryhmiin. Laukaan Yrittäjien hankkeessa alueen yrittäjiä kannustetaan huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Hanke sai 2000€ tuen. Lylmi ry sai 2000€ matalan kynnyksen liikuntaryhmien järjestämiseen Hankasalmella.  

Mama Africa Jkl ry järjestää viikoittaisia afrotanssiryhmiä ja sai 1000€ tuen. Mielenterveysyhdistys Kello ry järjestää ja kehittää liikunnan harrastus mahdollisuuksia mielenterveyskuntoutujille. Hanke sai 2500€ tuen. Muuramen Yrittäjien hanke pyrkii aktivoimaan jäseniään liikunnan pariin. Hankkeelle myönnettiin 1500€ tuki.

Suinulan kyläyhdistys sai 700€ tuen Suinulan ja lähialueiden asukkaiden liikuntaryhmiä varten. Vaajakosken Suvannon hankkeelle myönnettiin 2000€ liikuntaryhmien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Äänekosken Yrittäjät saivat 2000€ jäseniensä liikuntaryhmien järjestämiseen.

 
Tukea kaksi kertaa vuodessa
 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2012 toisella hakukierroksella tukea sai 96 hanketta. Tukisumma oli yhteensä 332 200 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 700 eurosta 29 000 euroon. Hakemuksia tuli 176 eri puolilta Suomea.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kki.likes.fi kohdasta: Hae tukea liikuttamiseen (tuetut hankkeet, haku 2/2012).

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2012.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita heidän lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.