Liikuta kun liikut

23.2.2012

 

Liikuta kun liikut
 
Vuosi 2012 on Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi.
Teemavuoden tavoitteena on sosiaalisesti kestävä
yhteiskunta, jossa ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus ja edistetään jokaisen
terveyttä ja toimintakykyä.
 
Liikuntajärjestöissä mukana oleville ihmisille mahdollisuus liikkumiseen voi olla itsestäänselvyys ja merkittävä osa elämää. Ikääntymisen myötä monet ennen aktiivisesti liikkuneet ovat joutuneet luopumaan harrastuksestaan. Joillekin edes ulos pääseminen on harvinaista.
 
Olemme kutsumassa teitä teemavuoden innoittamana osallistumaan omalla panoksellanne vanhusvapaaehtoistoimintaan mahdollistamaan ulkoilua sellaisille laitoksissa asuville vanhuksille, jotka eivät enää pysty itsenäisesti ulkoilemaan. Vapaaehtoistoiminnan kautta teidän on myös mahdollista saada merkittävälle toiminnallenne uudenlaista yhteiskunnallista lisäarvoa.
 
Pienikin panos yhteisönä kerran viikossa tai yksilönä vaikka kerran kuukaudessa olisi suureksi avuksi.
 
Muutaman hengen porukalla voi käydä vanhusten asumisyksiköissä esimerkiksi kerran viikossa ulkoiluttamassa vanhuksia. Yhteisönne voi sopia millaisen vastuun ottaa ja jakaa vuorot ulkoiluun osallistujien kesken. Jaettujen vuorojen lisäksi voi myös käydä yksin tai parin kanssa joko säännöllisesti tai satunnaisesti ulkoiluttamassa vanhuksia. Tämä on vain esimerkki vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista, teillä voi olla itsellänne ideoita ja ajatuksia miten te haluaisitte olla liikuttamassa vanhuksia tai muulla tavalla osallistumassa vapaaehtoistoimintaan. Jokainen voi miettiä millaisen panostuksen olisi valmis antamaan. Tulemme mielellämme keskustelemaan tarkemmin mahdollisuuksistanne ja ideoistanne. Käytännöistä sovitaan aina erikseen vapaaehtoisen, asiakkaan ja henkilökunnan kesken.
 
Toimintaan voi tutustua myös esimerkiksi Liikuta minua -tempaukseen osallistumalla, joka järjestetään jo perinteeksi muodostuneena vapaaehtoistoiminnan teemapäivänä 12.5.
Päivän aikana vapaaehtoiset ulkoiluttavat vanhuksia eri puolilla kaupunkia.
 
Kaikille vapaaehtoistoimintaan osallistuville tarjotaan tukea ja ohjausta vapaaehtoistoimintaan liittyen. Odotamme yhteydenottoanne!
 
Lisätietoja tapahtumasta ja vapaaehtoistoiminnasta saa Vaparista;
Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, kouluttaja
Sari Välimäki sari.valimaki[at]jkl.fi, 040 777 5648
Palvelusihteeri
Leila Koskinen leila.k.koskinen[at]jkl.fi, 050 312 5315
Matarankatu 4, 3. kerros
40100 Jyväskylä
 
www.jyvaskyla.fi/vapari
.