Liikuntahankkeille sivusto ja suositukset hanketoiminnan kehittämiseksi

22.5.2013

LIIKUNTAHANKKEILLE SIVUSTO JA SUOSITUKSET HANKETOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI

 

Liikuntatieteellinen Seura on avannut liikunnan hanketoiminnan tiedonkulun kehittämiseksi sivuston Liikuntahankkeet.fi ja julkaissut raportin liikunnan hanketoiminnasta.

 

Liikuntahankkeet.fi -sivustoon on koottu tietoa keskeisistä opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan kehittämishankkeista ja syntyneistä liikunnan hyvistä käytännöistä. Yli 900 kehittämishanketta on haettavissa rekisteristä kohderyhmän, kehittämisteeman, toteutusalueen, toteutusajan ja asiasanojen mukaan.

 

Rekisterin ensimmäiset kuukaudet ovat osoittaneet rekisterin toimivaksi ja tarpeelliseksi. Toivottavasti hanketoimijat ottavat rekisterin omakseen ja hyödyntävät rekisteriä omassa toiminnassaan. Toiveissa on, että hanketoimijat jatkavat rekisterissä olevien hanketietojen päivittämistä sekä lisäävät tietoa uusista hankkeista. Näin tiedämme tulevaisuudessa paremmin mitä liikuntahankkeita on käynnissä eri puolella Suomea, mitä eri hankkeissa on jo toteutettu ja mitä hankkeet ovat saaneet aikaan.

 

Liikuntatieteellisen Seuran julkaisemassa raportissa Liikunnan hanketoiminta – ruusut, risut ja suositukset (Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 6) arvioidaan liikunnan hanketoimintaa – onnistumisia ja kehittämistarpeita – sekä esitetään suositukset toiminnan kehittämiseksi. Raportin havainnot ja johtopäätökset perustuvat liikunnan hanketoimijoiden teemahaastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin sekä hankkeiden ja hyvien käytäntöjen rekisterin kasaamisessa kertyneeseen materiaaliin. Raportti on tilattavissa ja luettavissa Liikuntatieteellisen Seuran internetsivuilta (www.lts.fi).

 

Liikuntahankkeet.fi -sivusto ja julkaistu raportti ovat olleet osa Liikuntatieteellisen Seuran toteuttamaa Liikunnan hyvät käytännöt -hanketta (2011–2013). Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja

 

Saku Rikala, Liikuntatieteellinen Seura

saku.rikala@lts.fi tai 010 778 6605