Liikunnan aluejärjestöille yhteinen koordinaattori

5.6.2013

Liikunnan aluejärjestöjen yhteiseksi koordinaattoriksi on valittu liikunnanohjaaja (AMK) Pasi Majoinen Joensuusta.

 

Koordinaattorin tehtävänä on toimia Liikunnan aluejärjestöjen ja Valo ry:n yhdessä toteuttaman Liikkuva-Koulu ohjelman kehittämis- ja koordinointitehtävissä. Tehtävään kuuluvat käytännön tasolla alueiden lasten liikunnan kehittäjien tuki-ja koordinointitehtävät, osallistuminen Liikkuva-Koulu verkostotyöhön aluejärjestöjen yhteisenä edustajana sekä osallistuminen koulujen mentorointitoiminnan kehittämiseen.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 54 kpl.

Tehtävään valitulla Majoisella on pitkä kokemus aluejärjestöyhteistyöstä ja kattavat verkostot sekä hyvä sisällönhallinta tehtävien vaatimassa kokonaisuudessa. Hän on osoittautunut myös vastuuntuntoiseksi ja kehittämiskykyiseksi persoonaksi.

- Tehtävä tulee olemaan haasteellinen, mutta sitä kautta myös mielenkiintoinen ja innostava, kommentoi Majoinen heti valinnastaan kuultuaan.

Majoisen toimipaikkana tulee olemaan Pohjois-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n toimisto Joensuussa.

Lisätietoja valinnasta antaa Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtaja Ari Koskinen p. 0207 482 601 taiari.koskinen@hlu.fi