KKI -tukea Keski-Suomeen

29.7.2013

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi kesäkuussa taloudellista tukea seitsemälle terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen. Tukea saivat Kejubo ry, Keski-Suomen Pelastuslaitos, Kuhmoisten kunnan liikuntatoimi, Lylmi ry, Mielenterveysyhdistys Kello ry, Muuramen yrittäjät ry ja Tepika ry.

Kejubo ry sai 1800€ kuntojudon ja itsepuolustuskurssin toteuttamiseen. Keski-Suomen Pelastuslaitokselle myönnettiin 8000€ työntekijöiden terveysliikunnan toteuttamiseen ja vertaisvalmentajien kouluttamiseen.  Kuhmoisten kunnan hankkeessa tarjotaan miehille ja naisille omia lajitutustumisia ja erilaisia testimahdollisuuksia. Heille myönnettiin 2700€.

 

Lylmi ryn hanke on suunnattu vähävaraisille, joten osallistumismaksuja ei kerätä hankkeen tuella toteutetuissa liikuntaryhmissä. Ryhmien järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseksi myönnettiin 2500€. Mielenterveysyhdistys Kello ry:n hankkeessa järjestetään monipuolisesti liikuntaryhmiä mielenterveyskuntoutujille. Hanke sai 2500€ tuen.

Muuramen Yrittäjille myönnettiin 1000€ vesijumppa- ja lihaskuntoryhmien toteuttamiseen. Tepika ry sai 800€ erityistä tukea tarvitsevien tanssiliikuntaryhmien järjestämiseen.


Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2013 toisella hakukierroksella tukea sai 120 hanketta. Tukisumma oli yhteensä 308 700 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 300 eurosta 15 000 euroon. Hakemuksia tuli 182 eri puolilta Suomea.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kki.likes.fi kohdasta: Hae tukea liikuttamiseen (tuetut hankkeet, haku 2/2013). KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2013.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita heidän lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.