KKI -ohjelma palkitsi terveysliikuntahankkeita - mukana Keski-Suomalaista osaamista

29.1.2014

TERVEYSLIIKUNTAHANKKEITA JA LIIKUNNAN OLOSUHTEIDEN EDISTÄJÄ PALKITTIIN Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä Kouvolan kaupungin terveyden ja liikunnan edistämisen yksikön Laatuelämää liikunnasta -hankkeen, jyväskyläläisen Landis+Gyr Oy:n Manage Health Better -hankkeen sekä Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n Äijissä on energiaa -hankkeen. Lisäksi liikunnan olosuhteiden edistäjänä palkittiin Joensuun kaupunki laaja-alaisesta poikkihallinnollisesta yhteistyöstä arki- ja lähiliikunnan olosuhteiden kehittämisessä. Palkinnot luovuttivat kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja peruspalveluministeri Susanna Huovinen KKI-ohjelman vuosipäivänä 29.1.2014 Helsingissä Aleksanterin teatterissa.

 

Jyväkyläläinen yritys Landis+Gyr palkittujen joukossa

Landis+Gyr Oy:n Manage Health Better -hankkeessa on edistetty jyväskyläläisen energiamittausalan yrityksen henkilöstön hyvinvointia monipuolisesti työyhteisöliikunnan, motivoinnin, mittaamisen ja seurannan avulla.

Hankkeessa on tavoitettu työterveyshuollon avulla KKI-kohderyhmää, jolle on tarjottu mahdollisuus Mobra Finland Oy:n järjestämään puolen vuoden mittaiseen henkilökohtaiseen etävalmennusohjelmaan. Valmennusohjelman aluksi ja lopuksi koko henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuus terveysmittauksiin ja kuntotesteihin. Erityisen ansiokkaita ovat olleet ne mahdollisuudet, joita on tarjottu terveytensä kannalta liian vähän liikkuville työntekijöille ohjaten heitä pysyviin elämäntapamuutoksiin.

Hankkeessa on järjestetty erilaisia lajikokeiluja, teemaviikkoja ja hyvinvointiluentoja ja näin monipuolistettu työyhteisön liikuntakulttuuria. Hikiliikunnan lisäksi hankkeessa on onnistuneesti huomioitu muita hyvinvoinnin osa-alueita, kuten palautumista ja stressittömyyttä. Kaikessa järjestetyssä toiminnassa on johtolankana ollut positiivisuus, rentous ja kannustavuus ottaen huomioon kunkin omat lähtökohdat. Itsestään ja terveydestään voi pitää huolta myös pienin arkisin teoin: vähemmän on enemmän.

Talouden muutoksiin on reagoitu hyvällä suunnittelulla ja luovilla ratkaisuilla esimerkiksi tilamuutoksissa. Työyhteisöliikunnan juurruttamista on tehty jatkamalla suosittuja liikuntaryhmiä sekä kokoamalla liikuntateemalle oma sivusto yrityksen intranetiin. Hanke on luonut uudenlaista yhteisöllisyyttä, positiivista mielialaa, innostuneisuutta ja hyvinvointia koko työyhteisöön.

Hankkeen yhteistyötahoja ovat olleet Jyväskylän Työterveys ry, Mobra Finland Oy, Liikemies Ossi Valpio, Keski-Suomen Liikunta ry ja vakuutusyhtiö Ilmarinen.

KKI-ohjelma palkitsee Landis+Gyr Oy:n monipuolisesta, innostavasta ja luovasta koko henkilöstölle suunnatusta Manage Health Better -hankkeesta, joka huomioi ansiokkaasti erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia, laajentaa yrityksen liikuntakulttuuria ja tavoittelee toiminnan jatkuvuutta.