Istu vähemmän - Voi paremmin

22.6.2015


STM on julkaissut suoitukset istumisen vähentämiseen

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen perustuvat uusimpaan tutkimustietoon suomalaisten liiallisesta istumisen määrästä. Suositusten laatimisen taustalla on yhteiskunnassamme vallitseva istuva elämätapa, joka näkyy kaikissa ikäryhmissä. Suositusten tarkoituksena on tuoda esiin käytännöllisiä keinoja istumisen vähentämiseen sekä eri ikäisille yksilöille itselleen, että päiväkodeille, kouluille, opiskelu- ja työyhteisöille, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille ja kuntien eri sektoreille. Jokainen yksilö voi valita fyysisesti aktiivisempia tapoja arkeensa, mutta tarvitaan yhteiskunnan vahvaa tukea ja kannustusta terveydelle ja hyvinvoinnille suotuisimpiin valintoihin.

Lataa dokumentti täältä