Valtion liikuntaneuvosto: Liikunnan ja urheilun perustan varmistaa eettinen toiminta

27.5.2015

Valtion liikuntaneuvosto käsitteli liikuntaan ja urheiluun liittyviä eettisiä kysymyksiä kokouksessaan 13.5.2015 ja on laatinut asiasta kannanoton.

Kuluneen hallituskauden aikana eettisten ja yhdenvertaisuus- sekä tasa-arvokysymysten painoarvo liikuntapoliittisessa keskustelussa on vahvistunut sekä Suomessa että kansainvälisesti. Liikuntaneuvosto pitää kehitystä oikean suuntaisena. Eettisten ongelmien kirjo on moninainen ja ne konkretisoituvat liikunnan ja urheilun arjessa eri tavoin. Samaan aikaan kun kansainvälinen urheiluyhteisö keskustelee globaalisti vedonlyöntirikollisuudesta, ihmisoikeuksien toteutumista ja suurtapahtumien ympäristökuormituksesta, yksittäinen liikkuja voi toisaalla kokea syrjintää, epätasa-arvoista kohtelua ja ulossulkemista.

 
Liikuntaneuvosto painottaa, että epäeettiselle toiminnalle tulee asettaa ehdoton nollatoleranssi kaikilla liikunnan ja urheilun tasoilla. Julkisin varoin voidaan tukea vain eettisesti kestävää liikuntaa ja huippu-urheilua.
 
Mitä aidommin urheiluliike tiedostaa ja toimii eettisissä kysymyksissä, sitä paremmat voimavarat sillä on jatkossa toimia. Yhteiskuntavastuullisuus, vahva arvopohja ja hyvän hallintotavan noudattaminen eivät ole ”jotain ylimääräistä”, vaan pikemminkin välttämättömiä liikunnan ja urheilun perustan turvaamisessa.
 
Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä: http://liikuntaneuvosto.fi/files/361/eettisyys.pdf
 
Minna Paajanen
Pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
GSM 040 584 9459, p. 0295 3 30239
minna.paajanen@minedu.fi