KesLin syyskokous 1.12.2015

16.11.2015

KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY:N VARSINAINEN SYYSKOKOUS

 

Aika: Tiistaina 1.12.2015 klo 18.00

Paikka: kokoustila  Ateena,  Keski-Suomen Liikunta ry:n toimisto (päätyovi)

Onkapannu 2, 40700 JYVÄSKYLÄ

 

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:ssä mainitut syyskokousasiat.

 

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä. Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

 

Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen jäsen lähettää enintään kaksi (2) edustajaa, joiden yhteisessä valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö edustaa vain yhtä jäsentä.

 

Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään kaksi (2) kuukautta jäsenenä olleella yksi ääni.

 

Kukin jäsenjärjestö vastaa edustajansa mahdollisista kokousmatkakuluista.

 

Ilmoittautumiset ennakkoon pe 27.11. mennessä:

 

https://www.kesli.fi/kesli2/syyskokous/

 

Täältä löytyvät myös kokousmateriaalit.

Tervetuloa !

Kokousmateriaalit: 
Esityslista
Valtakirja
Talous- ja toimintasuunnitelma 2016
Ehdollepanotoimikunnan esitys syyskokoukselle