Esityspyyntö KesLin ehdollepanotoimikunnan kokoonpanosta

4.2.2021

Esityspyyntö ehdollepanotoimikunnan kokoonpanosta

Keski-Suomen Liikunta ry pyytää jäsenjärjestöiltään esityksiä vuoden 2021 ehdollepanotoimikunnan kokoonpanoksi.

Sääntöjen tarkoittaman ehdollepanotoimikunnan muodostavat puheenjohtaja, aluejohtaja ja kolme muuta jäsentä. Sen tehtävänä on valmistella vuoden 2022 hallituksen jäsenten valintaa Keski-Suomen Liikunnan syyskokoukselle 2021.

Esitysten pohjalta Keski-Suomen Liikunta ry:n hallitus tekee esityksen kevätkokoukselle, jossa ehdollepanotoimikunta päätetään.

Jäsenjärjestöt voivat tehdä esityksiä ehdollepanotoimikunnan jäseniksipe 5.3.2021 mennessä.

Ehdotukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: petri.lehtoranta@kesli.fi tai kirjepostina Keski-Suomen Liikunta, Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä.

Kirjekuoreen tai sähköpostiin maininta: ”Esitys ehdollepanotoimikuntaan”.

Kevätterveisin,

Keski-Suomen Liikunta ry:n hallituksen puolesta

Petri Lehtoranta
aluejohtaja