Terveysliikuntahankkeita ja terveysliikunnan edistäjiä palkittiin

15.4.2016

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta Elämään -hankkeen, Kosken Dynamon Kerran sohvalta nostetut -hankkeen ja Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen Menox – liikuntaneuvontaa Kuopioon -hankkeen terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä. Lisäksi liikunnan olosuhteiden edistäjänä palkittiin Suomen Latu pitkäjänteisestä työstä luonnossa liikkumisen ja jokamiehenoikeuksien puolesta. Palkinnot luovuttivat perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen KKI-ohjelman Vuosipäivänä 15.4.2016 Helsingissä Pörssitalossa.

 

PALKITUT

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KKI-ohjelman palkitsee Kajaanin ammattikorkeakoulun innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti työyhteisöliikuntaa ja työhyvinvointia Kajaanissa edistäneestä ja kehittäneestä sekä pysyviä toimintamuotoja vakiinnuttaneesta Liiku Myötätuulta Elämään -hankkeesta.

 

Kosken Dynamo

KKI-ohjelman palkitsee Kosken Dynamon terveyttä edistävän liikunnan palveluja kunnassa merkittävästi lisänneestä ja aktiivisesti vähän liikkuvaa kohderyhmää tavoittaneesta Kerran sohvalta nostetut -hankkeesta.


Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue M

KKI-ohjelma palkitsee vuoden 2015 liikunnan olosuhteiden edistäjänä Suomen Ladun pitkäjänteisestä työstä luonnossa liikkumisen ja jokamiehenoikeuksien puolesta.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

KKI-ohjelma on toiminut vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

Ohjelman tavoitteena on kannustaa työikäisiä säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin. KKI-ohjelma tukee paikallisia terveysliikuntahankkeita muun muassa myöntämällä taloudellista tukea. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Lisätietoja

KKI-ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, puh. 0500 542 193,

jyrki.komulainen@likes.fi

www.kkiohjelma.fi