KKI-hanketukea Keski-Suomeen

18.7.2016


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea yhdeksälle terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen, yhteensä 12 400 euroa.

Tukea myönnettiin 1 500 euroa Huhtasuon Asukasyhdistys ry:lle Huhtasuon työttömien miesten innostamiseen omaehtoisen liikunnan pariin, 900 euroa Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry:lle työikäisten liikunnalliseen aktivointiin luomalla matalan kynnyksen liikuntaa frisbeegolfin parissa, 2 000 euroa Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry:lle yhteisön luomiseksi yli 40-vuotiaiden aikuisten liikkumisen aloittamisen tueksi ja 1 500 euroa Keski-Suomen Näkövammaiset ry:lle työikäisten näkövammaisten liikkumisen lisäämiseksi ja erilaisten lajikokeilujen ja vertaistuen mahdollistamiseksi.

O2-Jyväskylä ry:lle tukea myönnettiin 1 500 euroa työikäisten liikunnalliseen aktivointiin salibandyn avulla, Palokan Naisvoimistelijat ry:lle 1 200 euroa tukea työikäisten miesten ja heidän perheidensä liikunnalliseen aktivointiin matalan kynnyksen liikuntaryhmien avulla ja Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry:lle tukea myönnettiin 200 euroa matalan kynnyksen liikuntaharrastusten järjestämiseen mielenterveyskuntoutujille. Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion Vaajakoski sai 1 600 euroa tukea joukkuevoimistelua harrastavien lasten ja nuorten vanhempien fyysisen-, psyykkisen- ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen, sekä Äänekosken yrittäjät ry sai tukea 2 000 euroa yrittäjäjärjestön jäsenten ja puolisoiden matalan kynnyksen liikuntaryhmien perustamiseen.

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2016 toisella hakukierroksella hakemuksia tuli 245 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 113 hankkeelle yhteensä 230 500 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi kohdasta Hanketuki ->KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2016.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.