KKI-hanketukea Keski-Suomeen

6.3.2017


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea viidelle terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen, yhteensä 21 800 euroa. Tukea myönnettiin 2 000 euroa Jyväskylän Feniks ry:lle venäjänkielisten maahanmuuttajien liikuntaohjelman toteuttamiseen. Keski-Suomen Liikunta ry:lle myönnettiin 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry sai 600 euroa tukea toimistotyöläisten liikuntalajikokeiluihin. Palokan naisvoimistelijat ry:lle myönnettiin 1 700 euroa tukea monipuolisen liikunnan toteuttamiseen alaraaja-amputaation kohdanneille ihmisille. Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura TiVoLi ry:lle myönnettiin 2 000 euroa tukea matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämiseen lähiseudun vähän liikkuville henkilöille.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2017 ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia tuli 226 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 433 800 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki -> KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2017.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.