Kehittämisavustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen

27.10.2017

Kehittämisavustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on julistanut haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2018.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa.

Hankkeet voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei kuitenkaan sisällä koulupäivän liikunnallistamista, koska näille hankkeille on oma hallitusohjelman kärkihankkeen Liikkuva koulu –haku alkuvuodesta 2018.

Lasten ja nuorten ikäryhmän osalta erityisenä painopisteenä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Hakuaika päättyy 30.11.2017 klo 16:15.

Lisätietoja
ylitarkastaja Kristian Åbacka, p. 0295 016 537, Etelä-Suomen AVI
ylitarkastaja Anne Taulu, p. 0295 018 025, Lounais-Suomen AVI
liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515, Itä-Suomen AVI
liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663, Pohjois-Suomen AVI
liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396, Lapin AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi

Tietoa kehittämisavustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla:

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset