KesLi laatii maakunnallisen pyöräilyohjelman

3.1.2018


Keski-Suomen Liikunta ry. laatii kevään 2018 aikana Keski-Suomen maakunnallisen pyöräilyohjelman vuosille 2018–2021. 

Ohjelma laaditaan ohjaamaan maakuntatason toimia pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseksi sekä edistämään pyöräilyä julkisen keskustelun herättämisen kautta.

Ohjelman laadintaa pohjustaa selvitys, jonka tarkoituksena on tunnistaa avaintoimijat, määrittää viisaan liikkumisen edistämisen maakunnallinen hallintaverkosto sekä jäljittää käytännön toimijoiden käsityksiä maakunnallisista yhteistyötarpeista.

Selvityksen pohjalta laaditaan toimenpide-esitykset, jotka sisältävät maakunnalliset tavoitteet, tehtävät, keinot ja visiot pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseksi. Toimenpide-esitykset viedään tiedoksi maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle.

Toimenpide-esityksistä koostetaan sarja infograafeja, joka on suunnattu maakunnan ja kunnan tason päätöksentekijöille ja viranhaltijoille.

Hankkeen aikana työpajoissa ja mahd. haastatteluin kerätty aineisto on hyödynnettävissä jatkossa Jyväskylän yliopiston, maakuntaliiton sekä KesLin viisaan liikkumisen (tutkimus)hankkeissa.

Yhteystiedot:

Elina Hasanen, projektisuunnittelija
elina.hasanen@kesli.fi
Puh. 041 484 8860

Yhteistyötahot:

Keski-Suomen liitto
Jyväskylän Pyöräilyseura
Jyväskylän yliopisto