Järjestökyselyyn toivotaan vastauksia

10.1.2018

Hyvä keskisuomalainen yhdistys- ja järjestötoimija,


Keräämme kyselyllä tietoa keskisuomalaisista yhdistyksistä. Kysely on tarkoitettu toimialasta riippumatta kaikille järjestöille ja yhdistyksille, joilla on toimintaa Keski-Suomen maakunnassa.

Käykää vastaamassa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ryn kyselyyn tästä osoitteesta: http://bit.ly/2CX56JC

Kyselyn tuottaman tiedon avulla pyritään edistämään järjestöjen ja yhdistysten roolia, asemaa ja osallisuutta maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä kuntien asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta voimme tarjota mahdollisimman kattavan kuvan yhdistysten toiminnasta.

Kysymykset käsittelevät seuraavia teemoja: yhdistyksenne taustatiedot; toiminnan tunnusluvut; kunta-avustukset; pääasiallisten toimintamuotojen ja kohderyhmän kuvaus sekä toiminta-alue; toimitilat ja kiinteistöt; yhdistyksen toiminnan merkitys ja kehittämistarpeet sekä kuntien ja muiden yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö.

Vastaaminen vie yhdistyksen toiminnan laajuudesta riippuen aikaa noin 15-25 minuuttia. Mikäli vastaaminen keskeytyy, voitte tallentaa valmiit vastaukset kyselylomakkeen jokaisen sivun lopussa ja jatkaa vastaamista toisena ajankohtana (järjestelmä lähettää sähköpostiinne uuden vastauslinkin).

Tämän kyselyn tulokset julkaistaan Yhdistystori.fi -sivustolla huhtikuun 2018 alussa. Yksittäisten vastaajien antamia tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Kiitämme vastauksistanne ja arvokkaasta panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön.


Lisätietoja kyselystä

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Vaikuttavat järjestöt -hankkeen työntekijät:
Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429
Anu Hätinen, anu.hatinen@kyt.fi; 050 599 6293