Hippos Challenge: Ideoita Hippoksen alueen kaupallisen toiminnan kehittämiseen?

6.3.2018

Hippos2020 -kampanjassa uuden liikeidean tuottajana tai ongelman ratkaisijana voi olla kuka tahansa – tutkija, opettaja, opiskelija, yritys, yrittäjä, urheiluseuran edustaja, liikunta- ja hyvinvointipalveluiden käyttäjä, asiantuntija tai rivikansalaine

 Ideoita Hippoksen alueen kaupallisen toiminnan kehittämiseen

Hippos2020 –hanke hakee uusia, luovia kaupallisia ideoita. Hippos Challenge on Hippoksen alueen kaupallisen toiminnan kehittämiseen liittyvä haastekampanja, jonka avulla pyritään löytämään ideoita ja tuottamaan ratkaisuja, jotka hyödyntävät kaupallisesti Hippos2020:n urheilun, liikunnan- ja hyvinvointikeskittymän mahdollisuuksia.

Keski-Suomen Liikunta haastaa keskisuomalaiset urheiluseurat rohkeasti osallistumaan Hippos2020 Challenge –haastekampanjaan ja tuomaan esiin uusia, innovatiivisia ideoita!

 Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

1. Big data / IoT

  • Mitä smart city -ratkaisuja (esim. IoT, big data) Hippoksen alueella voidaan hyödyntää?
  • Miten kerätä ja hyödyntää kaupallisesti Hippoksen kävijädatan?
  • Millaista liikuntadataa Hippoksen alueella voidaan kerätä ja hyödyntää kaupallisesti?

2. Passiivikävijöistä palveluiden asiakkaiksi

  • Mitä kaupallisia palveluita tarjoaisit Hippokselle lapsia harrastuksiin tuoville vanhemmille?
  • Isoihin käyttäjämääriin liittyvä haaste => Hippoksella ja monnarilla urheilevat => Kuvaa ongelma, jossa he ovat keskiössä.
  • Urheilutapahtumien katsojat

3. Käyttäjämäärien ja käyttöasteen nostaminen

  • Mitä teknologisia ratkaisuja keksisit Hippoksen liikuntainfran käyttötason nostamiseen?
  • Miten hyödyntää kaupallisesti olemassa oleva liikuntainfrastruktuuri?

4. Tutkimustuloksesta liikeideaksi, teknologiseksi ratkaisuksi tai palveluksi?

 

Ideoinnin ja ratkaisuesitysten pohjalta kumppaneiden raati valitsee parhaat 6-10 kappaletta ja ne saavat kokeilurahoituksen ideoiden ja/ tai tuotteiden testaamiseen.

Crazytown Oy on yhdessä Hippoksen Kehitys Oy:n, Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen liiton kanssa rakentanut Hippoksen alueelle kohdistuvan haasteprojektia, Hippos Challenge. Haastekampanjaan osallistuvat myös Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Linkki haastekampanjaan: http://www.crazytown.fi/hippos2020/