KesLi ja LIKES lapsiperheiden asialla - LAPE -raportti julkaistiin

27.11.2018


KesLi ja LIKES lapsiperheiden asialla 

 

KesLillä ja LIKESillä on yhteinen missio keskisuomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi: Lasten liike arjessa lisääntyy ja harrastusmahdollisuudet ovat tasavertaisemmin jokaisen lapsen ja nuoren ulottuvilla. Näiden asioiden parissa KesLi ja LIKES toimivat työparina osatoteuttajien rooleissaan Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (KSLAPE*), jossa olivat mukana myös kaikki alueen kunnat sekä iso joukko muita toimijoita.


KesLin ja LIKESin yhteinen osatoteuttajarooli KSLAPE-hankkeessa liittyi perheiden matalan kynnyksen palvelujen kehittämiskokonaisuuteen ja siinä erityisesti varhaiskasvatukseen ja harrastustoimintaan. Tavoitteena oli jalkauttaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia käytäntöön koko maakunnassa sekä tarkastella, miten lasten ja nuorten harrastusten kysyntä ja tarjonta saataisiin kohtaamaan yhdenvertaisemmin.


Ohessa KesLin ja LIKESin yhteinen hankeraportti

*KSLAPE on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (2017–2018), joka ulottuu kaikkiin Suomen maakuntiin. Ohjelmakauden päätyttyä muutostyö maakunnissa jatkuu ja on osa sote- ja maakuntauudistusta.