Yhteistyöllä rahoitusta urheiluseuratoiminnan kehittämiseen

6.5.2019

 

3.5.2019 15:25:30 | Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, Salibandyliiton ja Keski-Suomen Liikunnan yhteinen sparraus tuotti viidelle urheiluseuralle yhteensä 66 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroista myöntämästä seuratoiminnankehittämistuesta. Tämän vuoden rahoituksella edistetään ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää seuratukea mm. edistämään lasten ja nuorten harrastamista.

Myönnetyllä seuratuella edistetään mm. matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, testataan innovatiivisia toimintamalleja sekä kehitetään seurojen toiminnan laatua, yhteisöllisyyttä ja tuetaan vapaaehtoistoimintaa. Seuratukihakemuksia tehtiin liikuntatieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla.

- Kurssin toteutuminen, toteutus ja lopputulos ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä akateemisen maailman lähentyminen työelämän kanssa tarkoittaa ja tällaiset onnistumiset luovat uudenlaista jatkuvuutta sekä pohjaa uusille vastaaville ideoille. Olen myös äärimmäisen iloinen siitä, että Suomen Salibandyliitto rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tarttui tähän mahdollisuuteen, yhteistyön ideoija Jyväskylän yliopistosta valmistunut liikunnan yhteiskuntatieteiden alumni ja Salibandyliiton hallituksen jäsen Juuso Laamanen sanoo.

Kaikki seurat, joiden kanssa yhteistyötä tehtiin, saivat seuratukea. Opiskelijoiden kanssa tukea yhdessä hakivat Jyvässeudun Kiekko (Jyväskylä), Grani Tennis (Kauniainen), Pelicans Salibandy (Lahti), Vihdin Salisudet (Vihti) ja Seinäjoen Peliveljet (Seinäjoki).

- Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Salibandyliiton ja Keski-Suomen Liikunnan yhteistyön tavoitteena oli hyödyttää opiskelijoita ja seuroja antamalla opiskelijoille konkreettisia kokemuksia urheiluseuratyöstä ja seuroille lisäresurssia arkityöhön, toteaa Salibandyliiton kehityspäällikkö Mervi Kilpikoski, joka toimi Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä Laura Härkösen kanssa opiskelijoiden sparraaja-asiantuntijoina hakemusten laatimisessa.

Seurat ovat lisääntyvässä määrin työnantajatahoja, jotka tarjoavat työpaikkoja liikunnan ammattilaisille. Tämä yhteistyö antaa opiskelijoille kokemuksia seuratyöstä ja antaa kuvan mahdollisesta tulevaisuuden työurasta urheiluseuratoiminnassa.

- Opinnoissa saavutetun tiedon hyödyntämistä käytännön työelämän hankkeissa on erittäin tärkeää, toteaa yhteistyöhanketta koordinoinut yliopistotutkija Anna-Katriina Salmikangas.

Yhteistyöhön osallistuneet seurat sekä opiskelijat olivat tyytyväisiä kokemuksiinsa.

- Pääsin projektin myötä näkemään, millainen prosessi seuratukihakemuksen työstäminen on ja sain näkökulmia seuratoiminnan kehittämiseen, toteaa opiskelija Tino Kohonen.

Hyvin onnistunut yhteistyö jatkuu myös syksyllä 2019, jolloin liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelijat ja urheiluseurat työstävät uusia seuratoiminnan tukemiseen tähtääviä hankkeita.

Yhteyshenkilöt

 

Anna-Katriina Salmikangas, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto, 0408053970, anna-katriina.salmikangas@jyu.fi
Mervi Kilpikoski, kehityspäällikkö, Salibandyliitto, 0400 529 008, mervi.kilpikoski@salibandy.fi
Laura Härkönen, seurakehittäjä, Keski-Suomen Liikunta, 050 339 0459, laura.harkonen@kesli.fi
Tiedottaja Martta Walker, JYU, 040 8054717, martta.a.walker@jyu.fi