Taloudellista tukea KKI -ohjelmalta Keski-Suomeen

17.6.2019


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea seitsemälle terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen, yhteensä 7 900 euroa.

Art-Master ry:lle myönnettiin 2 000 euroa tukea venäjänkielisten maahanmuuttajien liikuntakokeiluryhmien toteuttamiseen. Hetki joogaa luontoa ja hyvinvointia sai 300 euroa tukea työikäisten metsämielikurssin järjestämiseen. Jyvässeudun Paini-Ässät ry:lle myönnettiin 1 400 euroa työikäisten luonnossa tapahtuvaan kuntoliikuntaan. Lylmi ry sai 1 000 euroa yli 40-vuotiaiden vähän liikkuvien luontoliikuntaryhmien järjestämiseen. Muuramen Syke ry:lle myönnettiin 900 euroa vähän liikkuvien miesten liikuntalajikokeiluryhmän toteutukseen. Palokan Ilo, voimistelu ja liikunta ry sai 2 000 euroa Miesten voima- ja huoltoryhmän sekä työikäisten puistojumpan järjestämiseen. Saarijärven Pullistus ry:lle myönnettiin 300 euroa naisten palloiluryhmän toteuttamiseen.

 

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman myönsi vuoden 2019 toisella hakukierroksella taloudellista tukea yhteensä 95 hankkeelle yhteensä 157 700 euroa. Tuki on suunnattu toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Tällä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 191 kappaletta eri puolilta Suomea. KKI-kehittämishanketukea myönnettiin 12 hankkeelle vuodelle 2019, yhteensä 262 000 euroa.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja

KKI-ohjelma, hankevalmistelija Laura Pajunen, p. 0400 968 646, laura.pajunen@likes.fi

www.kkiohjelma.fi