Maksutonta senioritanssin ohjaajakoulutusta - Osaavat ohjaajat työpajat

23.8.2019

Osaavat ohjaajat -työpajat koulutusta

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitossa käynnistyi Ilo oppia ja ohjata -hanke huhtikuussa 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä tuella liitto pyrkii pitämään huolta arvokkaimmasta resurssistaan – ohjaajista ja heidän osaamisestaan.

Ilo oppia ja ohjata -hankkeen painopisteenä ovat koulutetut senioritanssin vertaisohjaajat sekä senioritanssin ohjaamisesta kiinnostuneet henkilöt. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa vertaissenioritanssiohjaajien (ei-liikunnan-ammattilaisten) osaamista. Liikunnan ammattilaisia ovat esimerkiksi liikunnanohjaajat ja -opettajat. Hankkeessa luodaan lisäksi uusia menetelmiä senioritanssiohjauksen laadun varmistamiseksi sekä lisätään yhteistyötä paikallisesti eri toimijoiden kesken.

Ohjaajien osaamisen vahvistumista tuetaan hankkeessa vuosien 2019-2021 aikana järjestämällä Osaavat ohjaajat -työpajoja eri puolilla Suomea.

Lisää tietoa ja koulutusten ajankohdat, paikkakunnat ja ilmoittautuminen osoitteessa

 

https://www.senioritanssi.fi/tyopaja/