Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin myönnettiin Keski-Suomeen 56 000 euroa

16.12.2019

Erityisavustus antaa monille vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua liikuntaseuran toimintaan sekä kunnille mahdollisuuden pohtia uusia tapoja lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 29 kunnalle yhteensä 240 000 euroa käytettäväksi vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella myönnettyjä avustuksia hyödynnetään esimerkiksi jakamalla harrasteseteleitä sellaisille lapsille ja nuorille, jotka erityisesti tarvitsevat rahallista tukea harrastuksen aloittamiseen tai sen jatkamiseen.

− Avustus on kannustanut kuntia miettimään, mitä haasteita vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen liittyy. Näin saadaan luotua uusia toimintamalleja näiden lasten ja nuorten tavoittamiseen ja harrastuksen tukemiseen, kertoo liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kertaluontoisesti jaettavalla erityisavustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7−15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista liikuntaseuroissa. Avustusta voidaan myöntää kunnille, jotka jakavat ne kohdeavustuksina paikallisille liikuntaseuroille ja -yhdistyksille. Kunnan edelleen jakamalla avustuksella tuetaan lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa eli viikoittaista harrastamista liikuntaseurojen ohjatussa toiminnassa. 

Avustuksilla edistetään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastamista urheiluseuroissa. Avustuksilla myös ehkäistään liikunnasta luopumista pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Avustusta myönnettiin Keski-Suomessa seuraaville hakijoille:

  • Hankasalmen kunta 5 000 €
  • Jyväskylän kaupunki 31 000 €
  • Jämsän kaupunki 3 000 €
  • Keuruun kaupunki 2 000 €
  • Muuramen kunta 1 000 €
  • Toivakan kunta 4 000 €
  • Äänekosken kaupunki 10 000 €

Lisätietoja:
Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822
Suunnittelija Emilia Piitulainen p. 029 501 8848