Urheiluvalmentajille ja -ohjaajille suunnattu Toimiva vuorovaikutus- koulutus

2.3.2020

Järjestämme Jyväskylässä Buugi Liikunta- ja Hyvinvointikeskuksessa kaikille urheiluvalmentajille ja -ohjaajille tarkoitetun GTl ry:n Toimiva vuorovaikutus -peruskurssin. Kurssilla käsitellään ihmisten kohtaamista ja harjoitellaan käytännön tunne- ja vuorovaikutustaitoja toiminnallisin menetelmin. Kurssilla valmentajat saavat konkreettisia työkaluja viestintään ja ristiriitojen ratkaisemiseen. Opeteltavien vuorovaikutustaitojen avulla voidaan parantaa yhteistyön edellytyksiä sekä valmennettavien kanssa että urheilijoiden kesken. Kurssi on ennen kaikkea osallistava, keskusteleva ja käytännönläheinen. Osallistujat saavat koulutusmateriaalit ja todistukset kurssin suorittamisesta. Toimiva vuorovaikutus -kurssin kesto on noin 12 tuntia jaoteltuna kahdelle tai kolmelle päivälle. Kurssin ajankohdista voidaan neuvotella.

Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittyä omissa keskustelu- ja kuuntelutaidoissaan, mutta tarjoamamme kurssi on suunnattu nyt erityisesti urheiluvalmentajille. Ristiriitojen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien vähentyminen ja vuorovaikutuksen helpottuminen parantavat työn laatua ja tuloksia sekä kohentavat urheiluyhteisön yleistä ilmapiiriä.

Lisätietoja kurssista: www.gti-ry.com

Kurssin teemat ovat:

 • Hyvän vuorovaikutuksen edellytykset
  • Tavoitteiden luominen
  • Peruskäsitteiden esittely
  • Itsensä tunteminen lähtökohtana toimivalle vuorovaikutukselle
 • Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
  • Viestien lähettämisen taito
  • Viestien vastaanottamisen taito
 • Puhumisen ja kuuntelemisen vuorottelu
  • Puhumisen ja kuuntelun vuorottelu
  • Molemmat voittavat -menetelmä

 

Työskentely koostuu teoriaan liittyvistä lyhyistä osuuksista, käytännön harjoituksista ja yhteisestä keskustelusta.

Kurssin kesto: 12 tuntia jaoteltuna kahdelle tai kolmelle päivälle.

Kurssin hinta: 150 e / osallistuja.

Kurssin vetäjät: Pesäpalloliiton seurakehittäjä ja Jyväskylän Urheiluakatemian pesäpallovalmentaja Perttu Hautala (koulutus LitM, pääaine liikunnan yhteiskuntatieteet, GTI:n Toimiva vuorovaikutus -ohjaaja) ja Stina Hautala (koulutus LitM, pääaine liikuntapedagogiikka, GTI:n Nuorten ihmissuhdetaitojen -kurssiohjaaja, ryhmäliikunnanohjaaja).