Jyväskylän kaupunki hakee kolmea harrasteohjaajaa

3.6.2021

Jyväskylän kaupunki on mukana Suomen harrastamisen malli -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille peruskoululaisille mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen koulupäivän yhteidessä. Hanke on osa Jyväskylän kaupungin hyvinvointistrategiaa sekä Liikuntapääkaupunkia. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriminiteriö.

Haemme hankkeeseen

KOLMEA HARRASTUSOHJAAJAA

määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 9.8.2021-3.6.2022. Työsuhteet ovat osa-aikaisia ja ne sijoittuvat Korpilahden ja Tikkakosken yhtenäiskouluille sekä Viitaniemen koululle.

Harrastusohjaaja toimii osana kouluyhteisöä harrastustoiminnan organisoijana ja ohjaajana. Harrastusohjaajan tehtävänä on ohjata harrastuksia koulupäivän yhteydessä kaikille luokka-asteille sekä osana koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa. Lisäksi harrastusohjaaja tekee etsivää harrastustyötä eli ratkoo arjessa oppilaiden harrastamiseen liittyviä esteitä. Tähän kuuluu havaintojen tekemistä, niihin reagoimista ja vuoropuhelua oppilaiden kanssa arjessa. Tarvittaessa harrastusohjaaja antaa yksilöllisempää tukea ja neuvontaa. Harrastusohjaaja käynnistää ja ylläpitää yhteistyötä alueen harrastuksia tarjoavien toimijoiden kanssa. Harrastusohjaajan tehtävänä on tuoda alueella vaikuttavat toimijat näkyväksi oppilaille ja perheille erillisen tiedottamisen ja arjessa viestinnän keinoin.

Odotamme harrastusohjaajalta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Vahvaksi eduksi katsotaan aiempi työkokemus koulumaailmasta.

Lisäksi harrastusohjaaja tarvitsee hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä Jyväskylän harrastusmahdollisuuksien tuntemusta. Harrastusohjaajalla on kehittävä työote ja uskallus kokeilla monipuolisesti harrastustoiminnan ohjaamista kulttuurin ja / tai liikunnan alalla, eikä sormi mene suuhun kiperimmässäkään tilanteessa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 9.8.2021 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Tehtävässä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

Haastattelut tehtäviin voidaan aloittaa jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti!

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi