Maksutta Paini-Ässien molskille!

1.11.2016

Tutkimusten ja tiedotusvälineiden tietojen mukaan lasten ja nuorten liikuntatoiminta on viime vuosina tullut harrastajille ja perheille liian kalliiksi! Seurojen perimät maksut ovat monessa tapauksessa esteenä useamman lajin kokeilulle!

Perinteiltään vahva paini- ja kuntoliikuntaseura Jyvässeudun Paini-Ässät ry tarjoaa jos toista kautta pojille ja tytöille suunnattua painin harjoitustoiminta maksutta Kuokkalan Graniitissa.

Maksuttomuus pohjautuu perinteiseen talkootyövetoiseen ohjaustoimintaan ja myös siihen, että edistysmielinen Jyväskylän kaupunki ei peri alle 18 v. harjoitustoiminnasta vuoromaksuja.

Maksuttomat painiharjoitukset ovat 1.9.2016 – 31.5.2017 välisenä aikana maanantaisin klo 18.30-20.00 ja torstaisin klo 17.00-18.30. Harjoitustoimintaa varten seuran on maksanut harrastajille tapaturmavakuutuksen.

Harjoituksissa jumpataan, pelataan, peuhataan ja painitaan. Näin olen treenit antavat hyvän pohjan kaikkien urheilulajien toiminnoille.

Lisätietoja harjoitustoiminnasta saa vastuullisena ohjaajana toimivalta Pertti Ilmolalta, puhelin iltaisin 0400 634483.

Rohkeasti kokeilemaan!

Jyvässeudun Paini-Ässät ry