Jäsenmäärien päivitys

Keski-Suomen Liikunta pitää yllä tilastoa  jäsenseurojensa jäsenmääristä. Jäsenmäärä on koko seuran lakisääteisessä jäsenluettelossa oleva jäsenmäärä. Jäsenmäärätiedot kerätään vuosittain ja tiedot tulee toimittaa oheisella lomakkeella joulukuun 15. päivään mennessä. Tilasto julkaistaan näillä sivuilla heti sen valmistuttua. Jäsenseurojen jäsenmäärä on KesLin historian aikana noussut vuosittain, ainoastaan pandemiavuonna 2020 jäsenmäärä laski.