Circwaste avustusinfoa

21.9.2020

Tässä tiedoksenne muutama avustushaku.

*

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

Syys-lokakuun vaihteessa 2020 aukeaa kunnille suunnattu avustus. Yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kuntia kannustetaan myös muodostamaan alueellisia konsortioita yhteisten hankkeiden suunnitteluun. Avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Mikäli hankkeet kohdistuvat myös yksityisille maille, tulee kuntien ottaa huomioon valtiontukisäännökset ja varmistaa maanomistajan suostumus hankkeeseen kirjallisesti. ELY ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat kunnille suoraa rahallista hyötyä. Hankkeesta mahdollisesti syntyvä suora rahallinen hyöty vähennetään kokonaiskustannuksista.

*

Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi käyvät esimerkiksi vakituisen henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset tai rakenteiden materiaalikustannukset. Avustuksen myöntää koko maassa Uudenmaan elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustushaku on kertaluonteinen ja hankkeen on oltava valmis vuoden 2021 aikana.

Täydennetty hakuilmoitus aukeaa myöhemmin täällä: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/virkistysalueavustus-kunnille

*

EU:n Innovaatiorahaston ensimmäinen hakukierros käynnissä

EU:n Innovaatiorahasto investoi ensimmäisellä hakukierroksella noin miljardi euroa puhtaan teknologian käyttöönottoon Euroopassa. Ensimmäinen hakukierros koskee investointikustannukseltaan (CAPEX) yli 7,5 miljoonan euron hankkeita. Tätä pienempiä hankkeita koskeva hakukierros avattaneen joulukuussa 2020.

Hakukierroksen hakemusten jättöaika päättyy 29.10.2020 klo 16 Suomen aikaa.

Euroopan komissio tekee hakemuksiin perustuen rahoituspäätöksiä kaksivaiheisen valintaprosessin jälkeen loppuvuodesta 2021.

Englanninkielinen webinaari on katsottavissa täältä: https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund/calls-proposal

TEM järjestää oman tiedotustilaisuuden hausta myöhemmin.

Lisätietoja hausta: https://tem.fi/-/eu-n-innovaatiorahaston-ensimmainen-hakukierros-kaynnissa

*

Työ- ja elinkeinoministeriön avustus yritysten innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin

Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai verkostojen ja yhteistoiminnan luominen.

Lisäksi avustusta voi hakea työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija.

Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Hakuaika on 15.10.2020 klo 16.15 mennessä.

Lisätietoa hausta täällä: https://tem.fi/-/kiertotalouden-investointiavustusten-haku-avautuu