Kuntavaalipaneeli (web)

21.1.2021

Keski-Suomen Liikunta ry on järjestämässä yhdessä eri liikunta-alan toimijoiden kanssa kuntavaalipaneelin torstaina 8.4. klo 17.30 Jyväskylässä.

 

Paneelin tarkoituksena on nostaa liikunnan merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä sekä päätöksentekijöiden merkitys kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan edistäjänä esim.

- Millaisilla päätöksillä on merkitystä kuntalaisten hyvinvointiin liikunnan näkökulmasta?
       - kaavoitus, avustukset, hinnoittelu, olosuhteet
- Millainen taloudellinen ja imagollinen merkitys kaupungille on hyvinvoivalla ja ammattimaistuvalla seuratoiminnalla?
- Millaiset liikkumisympäristöt liikuttavat kuntalaisia?
- Tiedolla johtaminen liikuntaan liittyvässä päätöksenteossa

Tilaisuudessa kuullaan kolme asiantuntija-alustusta, joiden jälkeen ehdokkaille esitetään asiaan liittyviä kysymyksiä. 

Linkki tapahtuman sivuille