Liikuntapaikkarakentaminen

Kuntien liikuntapaikkarakentamiseen liittyvä suunnittelu

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan opetusministeriö laatii vuosittain valtion talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa neljää vuotta varten opetus-  ja kulttuuritoimen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy myös liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman.

Rahoitussuunnitelmaesitys laaditaan hankkeista, jotka aluehallintoviraston strategisen tulossopimuksen sekä rahoitussuunnitelman laatimista koskevien OKM:n ohjeiden mukaan kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön päätösvaltaan eli hankkeista, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli 700.000 euroa.

OKM:n ohje ilmoitusten tekemisestä on ministeriön verkkosivuilla: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/esitykset-liikuntapaikkojen-rahoitussuunnitelmaan-vuosille-2020-2023 

AVIn sähköinen asiointipalvelu löytyy osoitteesta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.

Linkki OKM:n sivuille tämänhetkiseen rahoitussuunnitelmaan 2020-2023
(Vahvistetaan yleensä marraskuussa).

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-perustamishankkeet

Katso myös aviavustukset.fi -sivusto