Liikuntapaikkarakentaminen

Kuntien liikuntapaikkarakentamiseen liittyvä suunnittelu

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan opetusministeriö laatii vuosittain valtion talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa neljää vuotta varten opetus-  ja kulttuuritoimen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy myös liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman.

Rahoitussuunnitelmaesitys laaditaan hankkeista, jotka aluehallintoviraston strategisen tulossopimuksen sekä rahoitussuunnitelman laatimista koskevien OKM:n ohjeiden mukaan kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön päätösvaltaan eli hankkeista, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli 700.000 euroa.

AVIn sähköinen asiointipalvelu löytyy osoitteesta: https://aviavustukset.fi/hakeminen/sahkoinen-asiointipalvelu/

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-perustamishankkeet

Ilmoita tuleville vuosille suunniteltu hanke rahoitussuunnitelmaan!
Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain liikuntapaikkojen perustamishankkeista valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Aluehallintovirasto laatii jätetyistä hakemuksista kiireellisyysjärjestyksen ja toimittaa sen opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Tuleva rakentamishanke kannattaa ajoissa ilmoittaa rahoitussuunnitelmaan – näin tulevan hankkeen tuen saamisen mahdollisuus paranee huomattavasti! Tuleva hanke pitää muistaa myös ilmoittaa suunnitelmaa vuosittain, jotta se pysyy listoilla!

Katso myös aviavustukset.fi -sivusto

  • Tutkimustiivistelmä on osa Likesin Strategisen tietotuotannon vastuualueen hanketta, jossa selvitettiin liikunnan edistämisen resursseja kuntien liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudessa.