Liiva

Keski-Suomen Liikunta-asioiden valmisteluryhmä (LIIVA) on maakuntajohtajan asettama Keski-Suomen liiton virallinen työryhmä, joka on taustatukena maakunnallisille Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen piiriin hakeville sekä niiden rahoitusta saaneille rakentamishankkeille. LIIVA-työryhmä pyrkii omalta osaltaan kehittämään maakunnallista liikuntakulttuuria mm. vaikuttamalla maakunnallisiin liikuntaa koskeviin suunnitelmiin sekä strategioihin.

Valmisteluryhmän tehtävistä on todettu seuraavaa:

  • maakunnallisen liikuntakulttuurin kehittäminen
  • liikuntatoiminnan yleinen edunvalvonta
  • liikuntaneuvostotyön tukeminen

Työryhmän tehtäviin liittyy myös tarpeen mukaan tutustumista eri liikuntarakentamiskohteisiin hakuvaiheen aikana sekä hankkeen päätyttyä.

LIIVA-työryhmään kuuluvat Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvoston keskisuomalaiset jäsenet, Keski-Suomen liiton edustaja sekä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n viranhaltijat. Ryhmä kutsuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita mukaan kokouksiin.

LIIVA-ryhmän koollekutsuja ja sihteeri on Keski-Suomen Liikunnan aluejohtaja perustuen Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Liikunta ry:n väliseen yhteistyösopimukseen.