Ideaopas kuntien liikuntaolosuhteiden kehittämiseksi

25.11.2021

Askelmerkit olosuhdeloikkaan
- Smart Sportin tuottama ideaopas kunnan liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman laadintaan

Tässä ideaoppaassa kuvataan, miksi ja millä tavoin kunnissa kannattaisi toteuttaa kuntatasoisia liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmia.
Kunnissa tällaista pitkäjänteistä suunnitelmaa on ollut tapana kutsua liikuntapaikkasuunnitelmaksi. Tässä ideaoppaassa lähestymistapa tarjoaa kunnille välineitä luoda tulevaisuudessa paremmin erilaiset käyttäjäryhmät huomioivia liikkumis-, liikunta- ja urheiluolosuhteita. Strateginen, suunnitelmallinen ja osallistava toimintapa mahdollistavat pisimmälle kantavat kehitysloikat – myös kuntien olosuhdetyössä.

Opas on ladattavissa alla.