Liikuntapaikkarakentamisen info 30.11.2022 klo 13.00–15.30 Microsoft Teams

19.10.2022

Liikuntapaikkarakentamisen hakuinfo tulossa!

30.11.2022 klo 13.00–15.30 Microsoft Teams

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset ovat haettavissa 25.11.2022–30.12.2022 klo 16.15 Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Aluehallintovirastot järjestävät avustushausta valtakunnallisen hakuinfon, jossa kerrotaan valtionavustamisen perusteista, rahoituksesta ja tulevaisuudesta sekä tietoa valtionavustuksen hakemisesta. Osallistujien on mahdollista esittää kysymyksiä avustushausta tilaisuuden aikana sekä ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen webinaariin aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Ohjelma: 

13.00 Tilaisuuden avaus, liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona ja ylitarkastaja Jarkko Rantamäki

13.10 Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustamisen perusteet, rahoitus ja tulevaisuuden näkymät, rakennusneuvos Mikko Helasvuo, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.50 Valtionavustuksen hakeminen vuodelle 2023, liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona ja ylitarkastaja Jarkko Rantamäki

- sähköinen asiointi

- hankkeen rahoitus ja luvitus

- hankesuunnitelma

- rakennustekniset asiakirjat

15.00 Kysymykset ja keskustelu

Muut tiedot: 

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuus on pääasiassa suomenkielinen. Tilaisuuden esitysmateriaali on mahdollista tilata ruotsinkielellä ilmoittautumisen yhteydessä. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.


Lisätietoja antavat:

Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, Lapin aluehallintovirasto
Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Jarkko Rantamäki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuuden ilmoittautumiseen liittyvät yhteydenotot:

Suunnittelija Tapio Taskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠