Tutkimustiivistelmä liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten volyymista ja jakautumista vuosina 2015–2021.

1.6.2022

Tutkimustiivistelmä on osa Likesin Strategisen tietotuotannon vastuualueen hanketta, jossa selvitettiin liikunnan edistämisen resursseja kuntien liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudessa.