Tutustu Liikuntakaavoitus.fi sivustoon

27.9.2022

Liikuntakaavoitus.fi -sivustolla pyritään edistämään liikunnalle suotuisten elinympäristöjen syntymistä informaatio-ohjauksen keinoin. Tavoitteena on lisätä kansalaisten, suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnalle suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle.

Sivustolle on koottu suosituksia liikunnan olosuhteita edistävistä asioista kaavoituksessa ja ne on ryhmitelty eri kaavatasojen mukaan. Sivustolla esitellään myös hyviä käytännön esimerkkejä liikuntaa edistävien ympäristöjen suunnittelusta.

Sivusto löytyy osoitteesta: https://liikuntakaavoitus.fi/

Sivuston rakentamista on ollut tukemassa OKM sekä ympäristöministeriö.