Liikunnanopettajien Koululaisen kestävyyskunnon kehittäminen koulutus

Voidaanko vääriä käsityksiä oikaisemalla lisätä oppilaiden liikuntamotivaatiota? Kuinka huomioin oppilaiden väliset yksilölliset erot? Riittääkö arkiliikunnan lisääminen kouluikäisen kestävyyskunnon kehittämiseksi? Miten lasten ja nuorten liikkumisessa tapahtuneet muutokset kannattaa huomioida liikunnan opetuksessa? Mikä on liikunnan sopiva kesto ja teho, jotta se tuottaa elimistössä fysiologisia muutoksia ja terveysvaikutuksia?

Kenelle: Liikunnanopettajille. 

Tiistaina 2.4. klo 15.15 – 16.30 Teoriakoulutus etänä Teamsissa
* Kestävästi kuntoon Keski-Suomessa hanke
* Lasten ja nuorten liikkumisessa tapahtuneiden muutosten huomioiminen
* Harjoitusvaikutuksen syntyminen kestävyysliikunnassa
* Koululaisten kestävyyskunnon kehittämisen teesit
* Malleja ja kokemuksia kouluissa toteutetuista kestävyyttä kehittävistä harjoitteista

Koulutukseen kuuluva käytännön osa sovitaan myöhemmin paikallisesti

Tiedustelut:   jouni.vatanen@kesli.fi tai puh. 050 552 4997.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset tiistaihin 26.3. klo 14.00 mennessä.