Haastavien tilanteiden kohtaaminen ohjaajana ja valmentajana koulutus Toivakan Rivakka

Valmentaja ja ohjaaja joutuu joskus kohtaamaan hankalia tilanteita mm. tarkkaavaisuus- ja käytöshäiriöitä. Valmentajan osaamista on tiedostaa millaiset seikat vaikuttavat ei toivottuun käyttäytymiseen sekä miten eri tilanteissa on hyvä toimia.

Keski-Suomen Liikunta ja Toivakan Rivakka järjestävät koulutuksen

Haastavien tilanteiden kohtaaminen ohjaajana ja valmentajana

Aika: Maanantaina 23.11. klo 17.30 – 20.30

Paikka: Koulukeskus

Koulutuksen kohderyhmä
* Lasten ja nuorten valmennustoiminnassa mukana olevat
* Seurajohto
* Ohjaus- ja valmennustoiminnasta kiinnostuneet

Koulutus on hyvä esim. nuorille ohjaajille, jotka toimivat lapsiryhmien kanssa.

Koulutuksen sisältö
* Tyypillisimmät käyttäytymishäiriöt ja niiden taustalla vaikuttavat tekijät
* Miten välttää haastavia tilanteita
* Ohjaajan toiminta haastavissa tilanteissa
* Ohjaajan ja vanhempien välinen yhteistoiminta
* Ratkaisujen pohtimista seurassa esiintyneisiin käytännön tilanteisiin

Koulutus koostuu kouluttajien pitämistä alustuksista sekä osallistujien
esille nostamien käytännön tilanteiden yhdessä ratkaisemisesta.

Kouluttajat
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen ja lasten liikunnan asiantuntija Mira Autio.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu torstaihin 19.11. klo 14.00 mennessä. Toivottavaa on, että ilmoittautumisvaiheessa lähetät esimerkkejä käytännön tilanteista, joihin haluat saada koulutuksessa vastauksen.

Huom. Koulutus on Toivakan Rivakan sisäinen tilauskoulutus ja tarkoitettu seurassa toimiville!


Ilmoittautuminen Toivakan Rivakan haastavien tilanteiden kohtaaminen ohjaajana ja valmentajana koulutukseen