Valmentajien ja ohjaajien jatko-, täydennys- ja virikekoulutus

Keski-Suomen Liikunta järjestää valmentajille ja ohjaajille jatko-, täydennys- ja virikekoulutustilaisuuksia.


Tilaisuuksien teemoina ovat mm.

* Urheilevan lapsen ja nuoren ravinto

* Urheiluvammat ja lihashuolto

* Urheilullinen elämäntapa ja vastuullinen valmentaminen


Koulutuksia järjestetään sekä avoimina että seura- tai kuntakohtaisina tilauskoulutuksina. 


Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus (3 h)

Koulutus on suunnattu urheiluseurojen uusille ja aloittaville pääasiassa 6–11 -vuotiaiden lasten ohjaajille ja valmentajille. Koulutuksen kesto on 3 tuntia. Kyseessä on yleiskoulutus, joka soveltuu kaikille lajeille. Se voidaan yhdistää myös lajikoulutukseen.
Tavoitteena on antaa aloittaville ohjaajille perustietoja ja -taitoja lasten ohjaamisesta mutta myös innostaa heitä etenemään koulutuspolulla. Koulutuksen sisältöalueet ovat lasten liikunnan ja urheilun lähtökohdat, ohjaajana ja valmentajana toimiminen, ohjaamisen perusteet ja mistä tukea toimintaan.
Tervetuloa ohjaajaksi -koulutusta järjestävät Liikunnan aluejärjestöt, lajiliitot ja Sinettiseurat omille ohjaajilleen ja valmentajilleen.