Erasmus+ hankerahoituksen info urheiluseuroille 2.11.2021

Erasmus+ -ohjelman Sport-toiminnossa myönnetään vuosittain keskitetysti avustusta erikokoisille monikansallisille hankkeille, jotka koskettavat liikunta-alaa. Pienimmillään Erasmus+ Sport -hanke voi olla kahden eri maassa toimivan urheiluseuran yhteistyöprojekti, johon voi saada avustusta min. 30 000 euroa. Avustuksen saaminen ei edellytä hakijalta omarahoitusta ja myönnetystä avustuksesta maksetaan 70 % ennen hankekauden alkua.

Hakuaika on kerran vuodessa ja sijoittuu keväälle, maaliskuun loppuun – toukokuun alkuun. 
Uuden hankkeen suunnittelu kannattaa siis aloittaa nyt!

Rahoitus on loistava mahdollisuus KesLin jäsenseuroille kehittää ja kehittyä kansainvälisessä liikunta- ja urheiluyhteistyössä. KesLi järjestää aiheesta info- tilaisuuden tiistaina 2.11. klo 15.00-16.30.

Infossa Opetushallituksen vastaava asiantuntija Terhi Liintola esittelee aihetta keskisuomalaisille seuroille.

Tilaisuus on maksuton keskisuomalaisille seuroille. Muille seuroille tilaisuuden hinta on 40€. 

Ilmoittautuminen: 28.10. mennessä alla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Täyttäessänne ilmoittautumislomakkeen, siitä syntyvä tieto lisätään Keski-Suomen Liikunta ry:n koulutusrekisteriin, jota käytetään Keski-Suomen Liikunta ry:n koulutuksista ja tapahtumista tiedottamiseen. Lähettämällä lomakkeen hyväksytte allamainittujen tietojen luovuttamisen tähän rekisteriin.

 Ilmoittautuneille lähetetään Team-kutsu tilaisuuteen tapahtumaa edeltävänä päivänä.