Seuratuen hakemisen sparraus

Sparrausapua seuratoiminnan kehittämistuen (seuratuen) hakemiseen vuodelle 2023

Jyväskylän liikuntatieteellisen tiedekunnan liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelijat antavat sparrausapua liikunta- ja urheiluseuroille OKM:n seuratoiminnan kehittämistuen hakemista varten syksyllä 2022. Aiempina vuosina sparratut seurat ovat menestyneet hyvin hankerahoituksessa.

Opiskelijat ovat innokkaasti osallistuneet vapaavalintaiselle opintojaksolle, jolla seurojen hakemuksia sparrataan. He toivovat, että voisivat aloittaa yhteistyön liikuntaseuran kanssa mahdollisimman varhain, jotta sparraukselle jää riittävästi aikaa.

Mukaan tuleville seuroille tarjoamme mahdollisuuden saada hakemukselleen sparrausapua opiskelijoilta, joka sisältää

·       tutustumisen seuratoiminnan kehittämistukea hakevaan seuraan

  • osallistumisen seuratoiminnan kehittämistukeen liittyviin koulutuksiin sekä sparrausta ja tukea sekä kurssin vetäjältä, Anna-Katriina Salmikankaalta että seurakehittäjä Laura Härköseltä
  • osallistumisen hankkeen ideointiin ja perehtymisen seuran kirjoittamaan hakemustekstiin kommentoimalla, antamalla kehittämisideoita sekä esittämällä mahdollisia muutosehdotuksia hakemuksiin

Sparrauksen kohteena olevilta seuroilta odotamme: 

  • tavoitteiden asettamista hankkeelle, jolle haetaan seuratoiminnan kehittämistukea
  • päävastuun kantamista hankehakemuksen kirjoittamisesta ja sen saattamisesta lopulliseen muotoon
  • konkreettisista toimenpiteistä ja taloussuunnittelusta vastaamista
  • seuran perustiedot sisältävän materiaalin (esim. edellisen vuoden hakemuksen) antamista opiskelijan käyttöön
  • varaavan riittävästi aikaa (2-4 vkoa) hakemuksen huolelliseen valmisteluun
  • pitävän kiinni yhdessä sovituista aikatauluista

Mukaan pääsee ilmoittautumalla oheisella lomakkeella 8.8.2022 mennessä