Motivoiva valmennus lasten ja nuorten parissa

- Motivaation fasilitointi
- Ympäristön merkitys
- Vuorovaikutukselliset tekijät