Ohjaaja- ja valmentajakoulutus

  • ke 19.10.2022 klo 1315
  • Etäkoulutus

Hyvässä liikunnan ja urheilun ohjaustyössä yhdenvertaisuuden edistäminen on keskiössä. 
Ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikuntakäyttäytymisessä sekä terveydessä on kuilu verrattuna koko väestöön. Urheiluseuroissa ja kunnissa tehtävä liikuntatyö tavoittaa Suomessa syntyneitä paremmin ulkomaalaistaustaisten jäädessä liikuntakentiltä sivummalle. Jotta liikuntatarjonta ja liikunnan harrastamisen mahdollisuudet olisivat tehokkaammin myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden käytettävissä, on tunnettava muuttajien lähtökohtia sekä ymmärrettävä prosesseja, miten muuton jälkeen uudessa asuinmaassa liikuntakentille tullaan.

Koulutuskokonaisuuden ensimmäisessä osassa käsitellään aihepiirin taustaa: keitä Suomessa asuu, muuttaminen nykyajassa, mitä tiedetään ulkomaalais-taustaisten ihmisten liikkumisesta ja terveydestä.

  • Liikkujien moninaiset lähtökohdat
  • Liikunnalle annetut merkitykset
  • Miten polku liikuntakentille löytyy?

    Koulutus on maksuton. 

Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta RIVE-hankeen kolmen osion koulutuskokonaisuus - Tapahtumat ja koulutukset (eslu.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠