Suunnitellen laatua harjoitteluun

- Pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin tavoitteet harjoittelun suunnittelua ohjaavina tekijöinä.
- Lajin vaatimukset ja yksilön ominaisuudet harjoittelun sisällön perustana.
- Vuosi- ja kausisuunnitelman sekä yksittäisen harjoituskerran suunnitelman laatiminen
- Eri ominaisuuksien kehittäminen ja ylläpitäminen 
- Harjoittelun rytmittäminen