Jyväskylän kaupungin sivistyspalveluille Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti

26.9.2022

Jyväskylän kaupungin sivistyspalveluille on tehty Suomen Aktiivisin Työpaikan -kartoitus, joka on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja arviointiin. Sivistyspalvelujen saama Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti antaa suuntaa työhyvinvoinnin edistymisestä.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatin saaminen edellyttää osallistumista kartoitukseen, jossa arvioidaan henkilöstöliikunnan toteutumista yhdeksällä eri osa-alueella. Jokainen osa-alue arvioidaan ja pisteytetään erikseen. Saadakseen sertifikaatin työpaikan tulee saada ainakin 50 % pisteistä. 

-Jyväskylä sijoittuu hyvälle keskitasolle. Erityisen hyvin Jyväskylässä on hoidettu liikuntapalveluista ja sen mahdollisuuksista viestiminen, kohdennetut toimenpiteet ja kampanjat. Henkilöstöliikunnan tuki sen sijaan arvioitiin vähäiseksi verrattuna muihin työpaikkoihin, kertoo Jyväskylän kaupungin työkykypäällikkö Marja-Leena Oinonen.  

Kuvassa Anna-Leena Sahindal Jyväskylän kaupungilta ja Jyrki Saarela Keski-Suomen Liikunnalta iloisena kannattelemassa A4 kokoista kehystettyä Suomen Aktiivisn työpaikka -sertifikaattia Jyväskylän satamassa. Järvimaisema taustalla.
Anna-Leena Sahindal Jyväskylän kaupungilta ja Jyrki Saarela Keski-Suomen Liikunnalta sertifikaatin kanssa tuulettamassa kuvattuna Lasten Marathonin yhteydessä Jyväskylän Satamassa. Kuva: Teemu Ripatti

Kehitteillä työhyvinvoinnin hyviä käytänteitä  

yväskylässä tehty Suomen Aktiivisin Työpaikan -kartoitus (SAT) kytkeytyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin Vape-hankkeen toimintaan. Hankkeessa etsitään ratkaisuja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin ja työstä palautumiseen. SAT-kartoitus on yksi Vape-hankkeen keskeisistä toimintamuodoista, joilla pyritään luomaan raamit suunnitelmalliselle työhyvinvoinnin tukemiselle ja kehittämiselle. Olennaista työhyvinvoinnissa on johdon vahva sitoutuminen ja liikunnan sisällyttäminen henkilöstöstrategian tasolle. 

Vape-hankkeen kaupungeissa eli Jyväskylässä, Mikkelissä, Raisiossa ja Keuruulla tavoitteena on vakiinnuttaa toimivia ja hyväksi havaittuja toimintamuotoja pysyväksi osaksi hankkeessa mukana olevien organisaatioiden arkea. Parhaimmat käytänteet tullaan jakamaan edelleen uusien kaupunkien käyttöön. 

Huhtasuon päiväkodin sekä yhtenäiskoulun vaativan erityisen tuen ryhmien henkilöstö on mukana Vape-hankkeessa. Tänä vuonna henkilöstölle on tarjolla First beat –mittauksia, Sparky-kokeiluja sekä tunnetyöpajoja. Lisäksi johdolle ja esihenkilöille järjestetään sparrausta ja tietoa siitä, millaisilla arkisilla tavoilla voidaan edistää hyvää työpäivää myös työn voimavaratekijöiden kannalta.

Liikuntapalvelut aktiivisesti mukana tukemassa henkilöstön työhyvinvointia 

Nyt tehty SAT-kartoitus tarjoaa konkreettisen kuvauksen lähtötilanteesta ja kehittämisehdotukset, kuinka liikuntaa voidaan työpaikoilla edistää entistä paremmin. Kehittämisessä olennaista on määrittää se, miten työhyvinvointia johdetaan, mitkä tavoitteet sille asetetaan, miten vastuut sekä roolit jaetaan ja miten edistymistä mitataan ja arvioidaan. 

- Henkilöstön liikkumisen ja hyvinvoinnin tukeminen kannattaa aina, sillä hyvinvoiva henkilöstö on työnantajalle arvokas pääoma, ja sen vaikutukset näkyvät arjessa työhyvinvoinnin ja –ilmapiirin paranemisena. Nyt saavutettu hyvä tulos kertoo lähtötilanteesta, jota lähdetään kehittämään eteenpäin. Työmatkaliikunnan tukeminen ja sen mahdollistaminen on varmasti yksi tehokkaimmista keinoista lisätä henkilöstön liikunta-aktiivisuutta, minkä rinnalle on hyvä luoda erilaisia kohdennettuja toimenpiteitä, joissa huomioidaan erilaiset liikkujat, liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal kommentoi.   

Lisätietoja: 

Työkykypäällikkö Marja-Leena Oinonen, henkilöstöpalvelut, puh. 050 530 6943 

Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal, liikuntapalvelut, puh. 050 324 9314 

Vape-hankkeen projektipäällikkö Teemu Ripatti, puh. 050 414 1449 

Juttu kaupungin omilla nettisivuilla tästä linkistä