Luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen avustushaku alkaa 1.2.2022

21.1.2022

Luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen avustushaku alkaa 1.2.2022
20.1.2022 09:00:00 | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Avustuksilla tuetaan hankkeita, jotka parantavat ja lisäävät liikkumisen mahdollisuuksia luonnossa. Haettavana on kertaluontoisesti yhteensä kahden miljoonan euron määräraha.

Aluehallintovirastoilta voi hakea kertaluontoista avustusta luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettujen liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin. Avustusten hakuaika on 1.2.-4.3.2022.

Avustettavien kohteiden on tarkoitus palvella monipuolista, liikunnallista luonnon virkistyskäyttöä. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, miten hankkeissa parannetaan lähiluonnon liikuntamahdollisuuksia ja niiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Hankkeiden on tuettava myös kestävää kehitystä ja Suomen hiilineutraalisuustavoitetta.

Kunnat, kuntayhtymät ja muut yhteisöt voivat hakea oman alueensa aluehallintovirastolta avustusta hankkeisiin, jotka ovat kustannusarvioltaan enintään 700 000 euroa (alv 0 %). Yhteensä avustuksiin on varattu kahden miljoonan euron määräraha.

Aluehallintovirastot tekevät päätökset avustuksista toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Avustusta voi hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa

Lisätietoa ja hakuohjeet opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

Lisätietoja:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Jarkko Rantamäki, p. 0295 018 832